Demokrat Gündem Demokrat Gündem
Demokrat Gündem Demokrat Gündem
İzmir booked.net
+15°C
  • Demokrat Gündem EURO : 10.3712
  • Demokrat Gündem DOLAR : 8.8399
  • Demokrat Gündem STERLİN : 12.1346

Denize atılan şişeler

15.12.2020 17:03

Kitap yazmak, bir şişeye mesaj koyup, ağzını iyice ka­patıp uzak denizlere bırakmaya benzer. Kimbilir, hangi zamanda bu kitap, birisi tarafından okunacak ve bir işe ya­rayıp keyif veya ders alınacaktır.

Çok eski yüzyıllardan beri denizciler, coğrafyacılar, geri­sinde iz bırakmak isteyen korkak kaptanlar, aklı ba­şında olan veya olmayan gizem meraklıları, romantikler, melankolik aşıklar, kurnaz sevgili avcıları dünyanın tüm denizlerine me­sajlı şişeleri cumburlop atmışlardır. Bunların arasında artık hayatlarından umutlarını kesen gemicilerin veda mektupları, insanları kötü yollardan kurtarmaya çalı­şan idealistlerin veya din adamlarının vaazları, umutsuz­luğa kapılan yolcuların S.O.S.’leri, garip mektuplar, hatta vasiyetnameler bulunur.

Kitaplar da buna benzer.. Mutlu veya mutsuz olabilen yazar, kitabının nerelere gittiğini, kimin ellerine geçtiğini, hangi kütüphanelerde uyukladığını, kimler tarafından heyecanla okunduğunu, nasıl algılandığını hiç bilmeye­cektir. Sanki denize atılan mesajlı şişeler gibi kitaplar da okuyucu okyanu­sunda yıllarca, belki yüzyıllarca dolaşır dururlar.. Bir işe ya­rarlar veya hiçbir işe yaramazlar..

Her okuyucu kendi algılamasına göre kitabı değerlen-dirir, yazarın ustalıkla yerleştirdiği şifreleri çözmeye çalışır. Kimsenin yorumu da, öteki okuyucunun yorumuna benze-mez. İnsanlar bilinmeyen ve olağanüstü şeylere karşı da­ima büyük ilgi duymuşlardır. Kitap da gizemli bir şeydir. Kapa­ğına bakıp, içinde neler olduğunu keşfetme heyecanı duyarsı­nız, hatta okurken bile ne okuduğunuzu merak edebilirsiniz. Ede­biyat, bu sürecin baş yöneticisidir.

Milattan önce 372-287 yılları arasında yaşayan Grek filo­zofu Teofrast, Akdeniz dalga hareketlerini incelemek için de­nize ilk şişe atan adamdır (Dünyada ilk kitap yazan kişi kimdi acaba?).. Benjamin Franklin de, özellikle Golfstream akıntıla­rıyla ilgili olarak attığı şişelerle bilime hizmet etmişti, bu şişe­ler bugün bile denizleri inceleyen bilginlerin işine yarar. 1985 yılında Monaco Prensi Rainer, numaraladığı 1700 şişeyi Kır­langıç isimli yatından Akdeniz sularına bıraktı. Bunlardan 227’si geriye geldi. Bugün Monaco’da “Uluslararası Denize Şişe Atanlar Kulübü” vardır.. Bu kulübün dünyanın dört köşesin­deki üyeleri, topladık­ları şişeleri Monaco’ya gönderirler.

Bugün ben de denize bir şişe atmak istiyorum..

İçinde bir mesaj var.. Veya birçok mesajların şifresi var. Kimbilir kimin eline geçecek?.. Kimler bu şişeden hangi an­lamları çıkaracaklar?.. Monaco’daki kulübün eline geçecek mi?.. Ben ne niyetle şişeyi denize atmış olursam olayım, acaba hangi okyanusta hangi jawsın midesine ine­ceğim, ya da hangi deniz kızının şişe koleksiyonuna ekle­neceğim. Hangi adanın, hangi koyunda kumsala uzanaca­ğım?..

Bilemiyorum..

İşte şişem, işte mesajım..

İyi okumalar..

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş